Traduïx

dimarts, 1 de maig de 2012

HISENDA SOM TOTSParlar de l’amnistia fiscal, es parlar d’Hisenda i de l’eslogan que fa anys utilitza l’Agencia Tributaria per animar als contribuents a declarar, faig referencia a eixa famosa expressió de: “HACIENDA SOMOS TODOS”.
L'expressió a la qual ja se li tenia un especial carinyo, ha vingut el Partit Popular en menys de tres mesos i amb l’espectacular mesura que ha pres el Sr. Rajoy de beneficiar als defraudadors, ja ens hem quedat sense frase. No només retallen els drets i els serveis, sinó també eixes frases que tenien el seu encant.

Haurien vostés de saber, els representants del PP d'Alzira, perquè ha quedat demostrat que els seus representant al govern central no ho saben; que les característiques básiques d’un estat de dret són la JUSTICIA, la IGUALTAT i la EQUITAT en la fiscalitat dels contribuents. No és justa la decisió que el Partit Popular i el Sr. Rajoy ha afegit en els Presupostos Generals de l'Estat per a enguany, en què no s’utilitza la mateixa vara de mesura per al que trafica amb capitals i aquell que cotitza pel seu treball.
Perquè tots els veïns i veïnes d’Alzira es facen una idea de quina aplicación té esta greu amnistía fiscal: un ciutadà que guanya 100.000 euros haurà pagat per IRPF 35.000 euros, però si en compte de declara-los els amaga haurà de pagar 10.000 euros. 35.000 EUROS la gent legal, 10.000 la gent il·legal. Açò és terrible, Te- rri- ble!.
Els del Partit Popular no estan posant obstacles als evasors, el Partit Popular els ha posat una estora roja. El Partit Popular oferix blanquejar el diners dels evasors fiscals, diners de forma confidencial, confidencial a canvi d’un 10%. Prometre confidencialitat als evasors és com dir que no s'investigarà  el frau, el delicte fiscal. És una contradicció molt perillosa. Qui va a confessar que realitza frau? Creuen realment els del Partit Popular que una persona que amague diners anirà a ells i els dirà el delicte que estan realitzant?
Esta no és una mesura improvisada com vol vendre este nou govern, no, res pot ser improvisat en circumstàncies excepcionals en les quals estem vivint, esta ha sigut una mesura premesa. El PP era qui reclamava transparència en la gestió pública? Açò és el que entenen per transparència? Donar la seua confiança als defraudadors.
És difícil per a nosaltres comprendre que els deliqüents econòmics tenen la comprensió del govern estatal. Em negue rotundament a creure això i molt menys a recolzar-ho. Amb esta mesura estan propiciant una desmoralització col.lectiva, debilitant la credibilitat de les nostres institucions i això es molt perillos i molt greu.
Considere que esta situació, la que estem vivint en estos moments, no se solventarà mentres existisca sumisió del poder politic, per part del Partit Popular, al poder económic. Com a socialista pense, crec i estic completament convençuda que tots com a polítics hem de defendre que la política té armes suficients per a imposar-se als famosos mercats i al capital, fent lleis i no normés que vagen encaminades a protegir els interessos d'aquells ciutadans  que vullguen apostar pel frau.
L’amnistia fiscal és un engany, no és una veritat, no és una solució. És una mesura injusta, arbitrària, antieconòmica i antisocial.
INJUSTA perquè no és de rebut que als que paguen se’ls puge els impostos i als que defrauden, als que no complixen amb les seues obligacions tributàries se’ls perdone.
ARBITRÀRIA perquè dóna un tracte de favor a qui practica l’economia sumergida, enfront de altres formes d’evasió fiscal.
ANTIECONOMICA, perque proporciona avantages competitius als mals contribuents, mentre els ciutadans i empresaris honrats tenen que soportar tipos del 25, 30 o fins 52% en el Impost sobre Societats o en el IRPF; i els “altres”, sols paguen un 10% DE VERGONYA! Els empresaris que defrauden, tindran menys costos i més beneficis.
I ANTISOCIAL perqueè a més de condonar-se diners s’estan deixant sense castic les males conductes, almenys  els delictes contra l’Hisenda Pública i el delicte contable per el vigent Còdi Penal.
He de dir, com tots ja sabem, que esta no és la primera amnistía fiscal que s’aproba a Espanya. Hi hagueren dos: una en 1984 i un altra en 1991, les dos sota el Govern Socialista de Felipe Gonzalez. En aquell moment no exitia l’Agencia Tributaria (esta es va crear en 1992) i s’estaven posant les bases d'importants canvis normatius i organitzatius tributaris que aconsellaven que els ciutadans pogueren ficar-se al día.
Aquella amnistía fiscal va ser un missatge contundent de l’ultima oportunitat per als defraudadors abans d’instaurar el modern sistema fiscal espanyol. La diferència entre les amnisties que va realizar el Partit Socialista i la que el Partit Popular aplicarà ara són: la que els senyors del PP aplicarán mai sabrem a on anirán a parar els diners i amb les que va fer el Partit Socialista es compraven pagarés del tresor i eixos diners servien per a finançar projectes que beneficiaven els ciutadans, eixa és la gran diferència que amaguen.
L’amnistia que el PP defensa trenca el principi d’igualtat entre els espanyols, que s’arreplega en la Constitució, els espanyols, en esta amnistía no serem tots igual davant la llei. Per la qual cosa esta proposta és totalment insostenible.
Nosaltres lamentem que amb mesura Espanya es convertisca en una espècie de paradís exclussiu per a deliqüents, vull dir delinqüents perquè és que vull que la gent entenga directament allò que el Partit Popular vol fer.
Des del Partit Socialista considerem que hi ha altres opcions de traure els diners ocults, existixen alternatives a l’amnistia fiscal. La més obvia i lògica és la persecució decidida de l’economia sumergida.
El grup socialista solicitarem que l’Ajuntament d’Alzira  li solicite al mateix temps al govern del Sr. Mariano Rajoy la retirada d’esta amnistía que permetrà als defraudadors blanquejar el seus diners negres pagant el ridicul percentatge d’un 10% del defraudat.
Isabel Aguilar lopez
Portaveu del PSOE de Alzira

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada